Kansen 2017/2018

Posities JCI Nederland

Onderdeel  Functie Aandachtsgebied
Federatiebestuur National President Als nationaal voorzitter ben je er bovenal voor de JCI Kamers en haar leden in Nederland. Dit betekent veel bezoeken aan events en vergaderingen. Daarbij inspireer en motiveer je leden en sta je ze met raad en daad bij. Dit doe je deels samen met de bestuurders van het Nationaal Bestuur. Dit bestuur stel je samen en zit je voor. Je bent verantwoordelijk voor het (gezamenlijk) realiseren van het beleid van "jouw" jaar maar ook het overkoepelend strategisch plan. Naast Kamerbezoeken participeer je in en initieer je diverse vergaderingen met aan JCI gerelateerde organisaties en commissies zoals de Strategische Plannings Commissie, de Service Clubs in Nederland en de Nederlandse Senaat. Ook vertegenwoordig je JCI Nederland binnen de internationale JCI organisatie. Dit betekent het bezoeken van diverse (internationale)congressen waar je JCI Nederland vertegenwoordigd in overleggen met HQ, (bestuurders van) andere JCI landen en de internationale vergaderingen (GA). De tijdsbesteding voor bovenstaande is ongeveer 30 uur per week. Deze positie wordt formeel gekozen door het CvA.
  Deputy President Als vicevoorzitter bereid je jezelf een jaar lang voor op je jaar als voorzitter. Dit doe je door vol mee te draaien met de voorzitter in alle overleggen en bijeenkomsten, kamers te bezoeken een beleid vorm te geven en een team samen te stellen voor je bestuursjaar. Deze positie wordt formeel gekozen door het CvA.
  SG Verantwoordelijk voor Secretariaat/Back-Office (incl. inkomende communicatie / database en archief), Federatiebestuur (incl. agenda/notulen/voorbereidingen voor FB en DB, action log, voortgangsbewaking), CvA's (incl. vergaderstukken, presentatie, draaiboek, contact/bezoek/coördinatie locatie), Federatie- en landelijke teamdagen, Awards (EC/WC/BIDBAD), Headquarters communicatie en programma's zoals 100% Efficiency Program, alle overige projecten welke buiten een Pijler of aandachtsgebied GLC/Treasurer vallen.
  GLC

Bewaken en advies geven ten aanzien van alle juridische risico's van JCI Nederland.

Deze positie wordt bekleed voor een periode van 2 jaar.

  Penningmeester Verantwoordelijk voor de financiën van JCI Nederland. Hieronder vallen samen met de andere FB leden de begroting opstellen voor het jaar, de financiële administratie voeren met ondersteuning van Cantrijn (facturatie contributie, facturen + betalingen goedkeuren, voor boeking bij Cantrijn aanbieden, financiële rapportage opstellen), de diverse teams challengen op hun beleid obv uitgaven vs begroting. Verantwoording afleggen aan het CvA over de begroting tezamen met het beleid, de halfjaarcijfers en de opgestelde jaarrekening. Van belang is dat de treasurer een Register Accountant (RA) is conform vereist in de statuten van JCI Nederland.
  EVP Business Opstellen, afstemmen en implementeren van het onderdeel Business in het beleidsplan voor JCI NL. Aansturing team Business. Contactpersoon JCI in Business en zakelijke netwerkpartners van JCI NL. Verantwoordelijk voor de organisatie en uitrol van landelijke business events als TOYP. Local Heroes met elkaar verbinden, zodat zij zich zakelijk kunnen ontwikkelen en lokaal succesvolle business events kunnen wegzetten.
  EVP M&C Verantwoordelijk voor alle communicatie en marketing uitingen van JCI Nederland. Samen met het MT zorgen voor het opmaken van persberichten, verzenden van nieuwsbrieven, uitbrengen van het magazine, bewaken van de identiteit van JCI Nederland en het merk JCI versterken.
  EVP Community Verantwoordelijk voor het opstellen, afstemmen en implementeren van het onderdeel Community in het beleidsplan voor JCI NL. Aansturing team Community. Eindverantwoordelijk voor de contacten met de Community partners Rode Kruis en Cordaid; voor het 1000kansen programma en namens het FB voor promotie van het Active Citizen Framework. Daarnaast het verbinden van kamers met elkaar en met partners; het onderzoeken van mogelijke nieuwe partnerships en het onder de aandacht brengen van internationale Community projecten.
  EVP International Verantwoordelijk voor aansturing MT International en alle daaronder omschreven taken. Daarnaast verantwoordelijk voor het onderhouden van Internationale contacten namens JCI NL én het facilitair verzorgen van alle reizen voor NP, DP en zichzelf (vliegtickets/ hotels etc. regelen)
  EVP T&C Verantwoordelijk voor alle aspecten rondom training en coaching. Samen met het MT worden trainers opgeleid, een beleid uitgestippeld voor het waarborgen van de kwaliteit van de trainingen en een zo goed mogelijk aansluiting gezocht op de behoefte van de leden.
  Immediate Past President Aansluiting huidig en volgend jaar op langdurige strategie / advies
Team Business Executive Vice President Opstellen, afstemmen en implementeren van het onderdeel Business in het beleidsplan voor JCI NL. Aansturing team Business. Contactpersoon JCI in Business en zakelijke netwerkpartners van JCI NL. Verantwoordelijk voor de organisatie en uitrol van landelijke business events als TOYP. Local Heroes met elkaar verbinden, zodat zij zich zakelijk kunnen ontwikkelen en lokaal succesvolle business events kunnen wegzetten.
  Teamlid TOYP Promotie TOYP. Portefeuillehouder Business challenge.
  Teamlid TOYP Uitvoering organisatieplan TOYP. Aansturing team TOYP. Bewaking actiepunten, termijnen en deadlines.
  Teamlid Secretaris team Business. Contactpersoon MarCom. Portefeuillehouder WHS. Local Heroes verbinden, zoals hierboven beschreven.
  Teamlid Portefeuillehouder NWS. Portefeuillehouder Dare to Share. Local Heroes verbinden, zoals hierboven beschreven.
  Teamlid  
  Teamlid Contactpersoon JCI in Business. Portefeuillehouder Dare to Share. Local Heroes verbinden, zoals hierboven beschreven.
Team MarCom Executive Vice President Verantwoordelijk voor alle communicatie en marketing uitingen van JCI Nederland. Samen met het MT zorgen voor het opmaken van persberichten, verzenden van nieuwsbrieven, uitbrengen van het magazine, bewaken van de identiteit van JCI Nederland en het merk JCI versterken.
  Teamlid - Eindredacteur JCI MGZN Verantwoordelijk voor het verzamelen van content en het uitbrengen van het JCI Magazine, 3 keer per jaar.
  Teamlid - Hoofdredacteur JCI MGZN
  Teamlid - Adviseur PR en Publiciteit Contacten met ANP onderhouden, persberichten uitbrengen en JCI Nederland extern promoten.
  Teamlid - Adviseur Digitale Media Interne Nieuwsbrief versturen, website www.jci.nl bijhouden, social media onderhouden, ondersteunen in overige communicatie-uitingen.
  Teamlid - Adviseur Digitale Media
  Teamlid - Redactie Magazine Ondersteunen eind- en hoofdredacteur JCI Magazine
Team Community Executive Vice President Verantwoordelijk voor het opstellen, afstemmen en implementeren van het onderdeel Community in het beleidsplan voor JCI NL. Aansturing team Community. Eindverantwoordelijk voor de contacten met de Community partners Rode Kruis en Cordaid; voor het 1000kansen programma en namens het FB voor promotie van het Active Citizen Framework. Daarnaast het verbinden van kamers met elkaar en met partners; het onderzoeken van mogelijke nieuwe partnerships en het onder de aandacht brengen van internationale Community projecten.
  Teamlid - Cordaid Contactpersoon voor samenwerkingspartner Cordaid. Het uitwerken van mogelijke vormen van (lokale) samenwerking; het verbinden van kamers aan lokale afdelingen van Cordaid; het onder de aandacht brengen van de partner en bijhorende thema(s): sociaal ondernemerschap en armoede en t/m 2015 Nothing But Nets.
  Teamlid - Cordaid
  Teamlid - Rode Kruis Contactpersoon voor samenwerkingspartner Rode Kruis. Het uitwerken van mogelijke vormen van (lokale) samenwerking; het verbinden van kamers aan lokale afdelingen van Rode Kruis; het onder de aandacht brengen van de partner en bijhorende thema(s): Eerste Hulp en Zelfredzaamheid en incidenteel grote rampen.
  Teamlid - Rode Kruis
  Project Manager - 1000kansen Verantwoordelijk voor het overkoepelde 1000kansen programma. Inspireren en faciliteren van kamers in de uitvoering van eigen lokale projecten. O.a. best-practices sessie; media-training; Insights profielen; trainers; train-the-trainer; voorbeeldprojecten; business event. Rollen in dit subteam (te verdelen over +/- 3 personen): trekker, cp voor kamers, cp voor partners, marketing en communicatie, cp voor trainers/trainingen, organiseren events.
  Teamlid - 1000kansen
  Teamlid - 1000kansen
  Teamlid - Active Citizen Framework Verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het ACF en het stimuleren van kamers om volgens deze methode te werken met als doel zo veel mogelijk impact te creëren. Daarnaast het in kaart brengen van voorbeeld projecten. Evt. te combineren met het onder de aandacht brengen van internationale initiatieven (bv Peace week, MDG's etc.)
     
Team International Executive Vice President Verantwoordelijk voor aansturing MT International en alle daaronder omschreven taken. Daarnaast verantwoordelijk voor het onderhouden van Internationale contacten namens JCI NL én het facilitair verzorgen van alle reizen voor NP, DP en zichzelf (vliegtickets/ hotels etc. regelen)
  Teamlid - Europees Congres Verantwoordelijk voor de coördinatie en de organisatie van de delegatiereis naar het EC met ondersteuning van een projectteam of kamer.
  Teamlid - Europees Congres Verantwoordelijk voor het formeel draaiboek en ondersteuning van NP en DP in voorbereiding op EC
  Teamlid - Wereldcongres Verantwoordelijk voor de coördinatie en de organisatie van de delegatiereis naar het WC met ondersteuning van een projectteam of kamer.
  Teamlid - Wereldcongres Verantwoordelijk voor het formeel draaiboek en ondersteuning van NP en DP in voorbereiding op WC
  Teamlid - European Know How Transfer Brussel Verantwoordelijk voor promotie en coördinatie van EU KHT, delegates helpen met vinden van een goede match met een politicus/ politica en contactpersoon namens JCI NL met organisatie van de EU KHT.
  Teamlid - United Nations Global Partnership Summit New York Verantwoordelijk voor promotie en coördinatie van UN GPS en contactpersoon namens JCI NL voor de organisatie van de UN GPS. Stelt zelf ook een programma samen voor de Nederlandse delegatie wat aansluit op officiële programma.
Team Training & Coaching Executive Vice President Verantwoordelijk voor alle aspecten rondom training en coaching. Samen met het MT worden trainers opgeleid, een beleid uitgestippeld voor het waarborgen van de kwaliteit van de trainingen en een zo goed mogelijk aansluiting gezocht op de behoefte van de leden.
  Secretaris Verantwoordelijk voor notulen en agenda's van de vergaderingen van MTTC en tevens verantwoordelijk voor alle financiële zaken zoals het uitbetalen van trainers. Daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden van alle T&C met bijbehorende administratie.
  Facilitator Verantwoordelijk voor organisatie van alle official courses op landelijk (en soms) regionaal niveau. Daarnaast verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken bij de DA (Dutch Academy).
  Project Manager - Training Verantwoordelijk voor alle zaken omtrent trainers en trainingen. Organiseren van T&C-weekend (samen met PM Coaching) en aanspreekpunt voor traners en externe partijen wanneer het gaat om operationele zaken
  Project Manager - Coaching Verantwoordelijk voor alle zaken omtrent coaches en coachsessies. Organiseren van T&C-weekend (samen met PM Training) en aanspreekpunt voor coaches en externe partijen wanneer het gaat om operationele zaken.
  Project Manager - Sales Verantwoordelijk voor coördinatie van alle verkoop omtrent T&C: contact houden met het team van verkoopadviseurs, verkoop van T&C op regionaal en landelijk niveau (zoals CvA en NC) en aanspreekpunt voor partners op meer operationeel gebied.
  Verkoopadviseur Verantwoordelijk voor de verkoop van T&C aan de toegewezen kamers. Dit betekent contact houden, adviseren & het boeken van trainingen.
  Verkoopadviseur Verantwoordelijk voor de verkoop van T&C aan de toegewezen kamers. Dit betekent contact houden, adviseren & het boeken van trainingen.
  Verkoopadviseur Verantwoordelijk voor de verkoop van T&C aan de toegewezen kamers. Dit betekent contact houden, adviseren & het boeken van trainingen.
  Verkoopadviseur Verantwoordelijk voor de verkoop van T&C aan de toegewezen kamers. Dit betekent contact houden, adviseren & het boeken van trainingen.
  Verkoopadviseur Verantwoordelijk voor de verkoop van T&C aan de toegewezen kamers. Dit betekent contact houden, adviseren & het boeken van trainingen.
  Verkoopadviseur Verantwoordelijk voor de verkoop van T&C aan de toegewezen kamers. Dit betekent contact houden, adviseren & het boeken van trainingen.
  Verkoopadviseur Verantwoordelijk voor de verkoop van T&C aan de toegewezen kamers. Dit betekent contact houden, adviseren & het boeken van trainingen.
  Adviseur Kwaliteit Verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle materialen van het team op correctheid en huisstijl.
Team GLC General Legal Counsel Bewaken en advies geven ten aanzien van alle juridische risico's van JCI Nederland.
  Teamlid Ondersteunen GLC
  Teamlid Ondersteunen GLC
Team SG Secretary General Verantwoordelijk voor aansturing SG-team met focus areas Teamdagen, Awards en CVA's. Naast de verdeling in werkzaamheden van de teamleden zoals aangegeven notuleren zij in een roulatie schema de FB vergaderingen en kunnen ze gevraagd worden bij te staan in overige To-Do's zoals meewerken aan JCI Headquarters Efficiency Program, JCI.CC Projectendatabase, etc.
  Teamlid Verantwoordelijk voor organisatie landelijke teamdagen. Dit houdt in prikken datum met FB, save the date versturen, aan- en afmeldingen bijhouden, overige mailings,contact met locatie, organisatie van wat er die dag gaat gebeuren, aftercare met locatie.
  Teamlid Verantwoordelijk voor de Awards voor het Europees Congres, Wereldcongres en BIDBAD. Dit houdt in het regelen van juryleden en zelf jureren, enthousiasmeren van insturen van projecten, inzendingen/Awards verzamelen.
  Teamlid Verantwoordelijk voor CVA coördinatie tezamen met SG. Dit houdt in het maken van draaiboek n.a.v. CvA vergaderstukken/presentatie, CvA locaties bezoeken, contact met CvA organisatie en functie SG vervullen als SG 'achter de tafel zit op CvA' met name in contact organisatie, timekeeping en aansturing team. De verantwoordelijke CvA notuleert altijd de FB vergadering voorafgaand aan het CvA ivm draaiboek update.
Team Treasurer Treasurer Verantwoordelijk voor de financiën van JCI Nederland. Hieronder vallen samen met de andere FB leden de begroting opstellen voor het jaar, de financiële administratie voeren met ondersteuning van Cantrijn (facturatie contributie, facturen + betalingen goedkeuren, voor boeking bij Cantrijn aanbieden, financiële rapportage opstellen), de diverse teams challengen op hun beleid obv uitgaven vs begroting. Verantwoording afleggen aan het CvA over de begroting tezamen met het beleid, de halfjaarcijfers en de opgestelde jaarrekening. Van belang is dat de treasurer een Register Accountant (RA) is conform vereist in de statuten van JCI Nederland.
  Teamlid Teamlid Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Verheij en dient als sparringspartner voor de Treasurer. De Treasurer bespreekt regelmatig met het teamlid de financiële gang van zaken en bespreekt de financiële rapportage. Het teamlid is het aanspreekpunt voor de regeling Verheij voor de lokale kamers en challenged de ingediende voorstellen voor de regeling Verheij. Hij/zij heeft dan ook intensief contact met de Kamers en probeert het beoogde doel van de regeling Verheij (nieuwe leden werven) zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen in de voorstellen.

Partners

jci partners 2
jci partners 2