Fotograaf Tom Beltman - JCI Wereldcongres 02  2017 - woensdag - JCI Nederland.jpg

Op donderdagavond 30 juli roept het Federatiebestuur een extra Buitengewone Ledenvergadering (BLV) uit. In deze BLV legt de commissie Digitalisering een besluit voor aangaande nieuwe software voor ledenadministratie en eventmanagement. Dit doen we in juli, omdat besluitvorming op de Nationale Conventie in oktober te laat is om gereed te zijn per 1 januari 2021. Daarnaast staat ook een besluitpunt over het 'proces online aanmeldingen geïnteresseerden' op de agenda. 

Vier weken voorafgaand aan de BLV ontvangen alle leden de agendastukken en geleideformulieren via e-mail. Deze BLV zal online via Zoom plaatsvinden.