Cva JCI Nederland vanuit studio in Tilburg 1.jpg

Stichting Het Gehandicapte Kind (HGK) is deze maand onze partner van de maand. Extra reden om eens meer over ze te weten te komen. Wij spraken met Henk-Willem Laan (directeur-bestuurder) en Cerunne Bouts (projectleider van de Speeltuinbende) over hun missie en onze samenwerking.

HGK en hun droom
Voor de JCI leden die wat minder bekend met de stichting zijn, wie zijn jullie en wat is jullie missie? “Onze droom is: geen kind zonder vriendjes. Kinderen met een handicap missen vriendjes, ze voelen zich vaak eenzaam. Dit willen we veranderen door aan de volgende drie thema’s te werken: samen leren, samen sporten en samen spelen. Als je als kind op deze drie thema’s mee kunt doen, kun je aan de hele samenleving meedoen”, vertelt Henk-Willem.

Cerunne benadrukt de urgentie van deze missie. “Kinderen met een handicap spelen vaak alleen. Ze gaan vaak buiten hun woonplaats naar school, soms op wel kilometers afstand. Hierdoor missen ze aansluiting bij kinderen in de buurt waar ze wonen en zitten daarom vaak alleen binnen. Dat opgeteld bij dat een groot aantal speelplekken niet toegankelijk is voor kinderen met een handicap en ze aan veel sporten niet mee kunnen doen, maakt dat veel kinderen in een sociaal isolement raken. Tijdens de coronacrisis werd dat nog eens extra pijnlijk duidelijk.”

Persoonlijke missie
Henk-Willem heeft zelf een zoon met een meervoudige beperking. “Zijn leven is mijn inspiratiebron. Mijn leven stond op zijn kop na zijn geboorte, je gaat plots heel anders tegen bepaalde zaken aankijken en anders over dingen nadenken. Ik doe dit werk echt om van betekenis te kunnen zijn. Je moet het niet doen voor het geld, dit is een heel ander soort rijkdom.”

Ook Cerunne haalt veel voldoening uit haar werk. “Wat ik wil is dat iedereen fijn kan samenleven en zoveel mogelijk gelukkig is. Dat is volgens mij het belangrijkste in het leven. Alle kinderen moeten de mogelijkheden krijgen om fijn op te groeien. Pas sinds ik bij Het Gehandicapte Kind werk ontdekte ik hoeveel kinderen er eigenlijk zijn met een handicap en hoeveel er nog te behalen is. Ieder gezin waarmee je contact hebt en ieder - soms schrijnend - voorbeeld, motiveert me.”

JCI x HGK
Cerunne ziet in het partnerschap tussen JCI en HGK samenkomen dat we beiden een maatschappelijke beweging in gang willen zetten en veel ambities en doelen hebben die ook deels overlap met elkaar hebben. Een van die doelen is SDG nummer 10 ‘Ongelijkheid verminderen’, die dit jaar door JCI geadopteerd is.

Henk-Willem, die zelf lid is geweest bij JCI Bollenstreek, vindt ook het lokale karakter van JCI Kamers goed bij Het Gehandicapte Kind aansluiten. “Wij zijn grotendeels facilitator van anderen die impact maken, bijvoorbeeld speeltuinen, sportclubs, ouders en scholen. We zijn weliswaar landelijk actief, maar de meeste acties worden lokaal gerealiseerd. Door daar de omgeving en beeldvorming te veranderen, verander je ook de verwachtingen van een gehandicapt kind van zichzelf in positieve zin.”

“We zetten ons met hart en ziel in om direct iets voor gehandicapte kinderen zelf te betekenen, maar misschien nog wel belangrijker is dat we ook indirect hun omgeving willen veranderen, waardoor hun toekomst duurzaam verandert. Dat begint bij beeldvorming (er kan meer dan je denkt), vervolgens dat de kinderen eigen regie over hun leven krijgen, verbetering van toegankelijkheid en als laatste door daarvoor draagvlak in de samenleving te creëren.”

In actie komen
Op de vraag hoe je als JCI-kamer kan bijdragen heeft Cerunne twee concrete antwoorden. “Komen tot een inclusieve speelclub, door het organiseren van een Samenspeeldag die het begin kan zijn van een lokale Speeltuinbende of op termijn het creëren van meer Samenspeelplekken. Dat zijn plekken waar kinderen met een handicap ook terecht kunnen en dus samen met andere kinderen zonder handicap kunnen spelen.”

“Door een Samenspeeldag te organiseren laat je alle kinderen zich welkom voelen en haal je een drempel weg. Het levert zoals ik het noem ‘levensveranderende ervaringen’ op voor kinderen met een handicap, maar ook voor kinderen zonder handicap en hun ouders. Het klinkt heel simpel, maar doordat kinderen zien dat een handicap niets uit hoeft te maken, werkt het positief beide kanten op. Door kinderen bijvoorbeeld samen een missie te geven, bijvoorbeeld ‘bouw met elkaar een tent waar iedereen onder past’, is het doel om die tent te bouwen en ligt de focus niet meer op het verschil tussen de kinderen.”

Henk-Willem vult aan: “Ook kun je door middel van fondsenwerving speelplekken inclusiever maken. Dan halen we fysieke drempels weg, die helaas in nog veel speelplekken aanwezig zijn. Om maar iets te noemen, bijvoorbeeld een hek waar een rolstoel niet doorheen past, iets kleins dat enorm veel verschil kan maken. Een verandering in een speeltuin is duurzaam, want een speelplek gaat vele jaren mee. Zo beteken je niet alleen iets voor de kinderen van nu, maar ook voor een volgende generatie.”

 

Met jouw kamer een bijdrage leveren? Meld je aan voor de Online Samenspeelworkshop! Geef je op via https://www.speeltuinbende.nl/samenspeeldagen